ANDROKlinik | Erkekte Üreme ve Cinsel Sağlık

EVREN IŞIK
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA İLETİŞİM FORMU İLE İLETİŞİME GEÇEN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

EVREN IŞIK (ÇINARLI MAHALLESI, ANKARA CADDESI, MISTRAL OFIS KULESI, NO:15, KAT:37 DAİRE:371 KONAK, KARŞIYAKA Vergi Dairesi, 13930220202 numaralı vergi mükellefi) veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu'nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilmektedir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; Veri sorumlusu EVREN IŞIK olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak aşağıdaki kapsam içinde işlenecektir.


Veri Kategorisi
Veri Tipi
01-KİMLİK
ADI SOYADI
02-İLETİŞİM
TELEFON NUMARASI, E-POSTA ADRESİ
08-İŞLEM GÜVENLİĞİ
İP ADRESİ, ÇEREZ, PORT BİLGİSİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz, KVKK’ nın belirttiği sınırlar ölçüsünde, haklarınıza zarar vermeden aşağıda belirtilen şekiller ve hukuki sebeplerle toplanabilmektedir.

Veri Toplama Metotları:

 • YAZILIMLAR
 • WEB FORMLARI

Hukuki Sebepler:

 • 5651 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
 • 6698 SAYILI KVKK MADDE 5- 2 NOLU FIKRASI VE A BENDİ
 • 6698 SAYILI KVKK MADDE 5- 2 NOLU FIKRASI VE E BENDİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYOR VE NE KADAR SAKLIYORUZ?

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz, KVKK’nın belirttiği sınırlar ölçüsünde, haklarınıza zarar vermeden aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve belirtilen sürelerde saklanabilmektedir.

Veri İşleme Amaçları:

 • FAALİYETLERİN MEVZUATA UYGUN YÜRÜTÜLMESİ
 • İLETİŞİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
 • İŞ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ / DENETİMİ
 • MAL / HİZMET SATIŞ SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
 • TALEP / ŞİKAYETLERİN TAKİBİ
 • YETKİLİ KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARA BİLGİ VERİLMESİ
 • 26-DİĞER-KALİTE VE VERİMİN ARTMASI
 • 26-DİĞER-SAĞLIK HİZMETİNİN DAHA İYİ PLANABİLMESİ
Veri Kaynağı
Dijital Saklama Süresi
Fiziksel Saklama Süresi
İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMU
DİĞER (FAALİYET SÜRESİ + 20 YIL)


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Veri Kaynağı
Paylaşma Amacı
Paylaşılan Taraf
Paylaşma Metodu
İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMU
FAALİYETLERİN MEVZUATA UYGUN YÜRÜTÜLMESİ, SAKLAMA VE ARŞİV FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ, YETKİLİ KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARA BİLGİ VERİLMESİ
GERÇEK KİŞİLER VEYA ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ, YETKİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
BULUT HİZMETLERİ (CLOUD)

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebiniz ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında, imha edilip edilmeyeceği, imha edilecekse hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin veri sorumlusu için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu veri sorumlusunun internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:
 • Yazılı ve imzalı olarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e -posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • Web sitemizde yer alan ilgili kişi başvuru linkiyle
Başvurunuzu kolaylaştırabilmek adına, talep edeceğiniz başvuru formunu doldurarak, yukarıda sözü edilmiş olan seçeneklerden herhangi biri ile tarafımıza talebinizi iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre veri sorumlusu tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Veri Sorumlusunda kayıtlı olan e -posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Veri Sorumlusu olarak, kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İletişim Bilgileri : EVREN IŞIK
KEP Mail Adresi : [email protected]
E- Mail Adresi : [email protected]
Adres : ÇINARLI MAHALLESI, ANKARA CADDESI, MISTRAL OFIS KULESI, NO:15, KAT:37 DAİRE:371


Tarih
IP Adresi

Numaranızı bırakın biz sizi arayalım

 
Adres

Çınarlı Mahallesi, Ankara Caddesi, Mistral Ofis Kulesi, No:15, Kat:37, Konak/İZMİR

Muayene Talep Formu

 
+90 555 054 66 66 [email protected]
whatsapp